Giấy in

GIẤY IN VĂN PHÒNG

GIẤY IN VĂN PHÒNG, KHỔ A4 (KT: 21 x 29,7cm)

Loại 1: Giấy Trắng, Mịn, Giá 65,000 đ/ram/500 tờ

Giấy in

GIẤY MÀU, KHỔ A4 (KT: 21 x 29,7cm)

Loại 1: Giấy đẹp, Mịn, Giá 75,000 đ/ram/500 tờ

Giấy in

Giấy Decal Loại 1 keo nhiều: Giấy Trắng, Mịn, Giá 70,000 đ/xắp 100 tờ

Giấy in